Coworking Norge

Som medlem hos oss eller ett av coworkingstedene i nettverket Coworking Norge har du fri tilgang til fleksiplasser inntil 5 dager pr. måned (med noen få unntak).
For å booke plass i en annen coworking, sender du selv mail med navn, ønsket besøksdato og en link der det framgår at du er medlem hos en av coworkingene i Coworking Norge. Mailen sendes til kontaktpersonen på det stedet du vil besøke. Se mer på nettsiden deres.
Coworkingen sørger for at du blir tatt imot, vist til rette og får info om tilbud og ordninger på besøksstedet.
Bidra i miljøet, sett deg inn i det som gjelder både sosialt og faglig der du er gjest.